Goed horen is van onschatbare waarde

Uw gehoor is even uniek als uw vingerafdruk

Kleine details kunnen een groot verschil maken, daar is Audika van overtuigd. Zij geloven dat nuances het leven de moeite waard maken. Ze maken elk klein moment uniek. Om dezelfde reden is een gehoorverlies nooit alleen een gehoorverlies. Het heeft ook een impact op uw levenskwaliteit. Want als uw gehoor vermindert, dan mist u heel wat mooie, unieke momenten. Daarom is gehoorzorg bij Audika erg individueel en even uniek als uw gehoor. Zij doen er alles aan om een gepersonaliseerde oplossing te bieden voor uw individuele gehoorprobleem. Een oplossing die perfect bij u en uw levensstijl past. Want beter horen betekent in veel gevallen weer actief mee kunnen doen in uw sociale leven.

Gezondheidsprogramma

Gehoorverlies staat nog niet hoog genoeg op de gezondheidsagenda. Het is dan een sluimerend

probleem dat we vaak te laat opmerken of zelfs helemaal negeren.

Audika heeft naast haar eigen gezondheidsprogramma sinds kort ook de Campagne voor Beter Gehoor opgestart. Deze campagne heeft twee doelen:

Sociale isolatie, depressie en dementie zijn slechts enkele potentiële gevolgen die kunnen geassocieerd worden met gehoorverlies. Het is zeer belangrijk om gehoorverlies tijdig op te sporen, want goed horen stimuleert het cognitief vermogen en het dragen van een gehoortoestel houdt ons brein fit. Daarom wil deze campagne gehoorverlies meer bespreekbaar maken en mensen sensibiliseren om hun gehoor jaarlijks te laten screenen.

Screenings zijn volledig gratis en vrijblijvend.

  • “Give back”

Per 400 uitgevoerde gehoortesten wordt via de campagne een gratis hoortoestel geschonken aan iemand die er omwille van financiële redenen geen toegang tot heeft. Per kwartaal worden via een interne selectieprocedure door audiologen van Audika enkele personen voorgedragen die dan volledig gratis een kwalitatief hoogstaand hoortoestel krijgen.

Nog niet helemaal overtuigd of wil u zelf thuis eens uw gehoor testen? Check zeker ook de online hoortest op de site van onze partner Audika.

We zijn er om te helpen!

Gratis hoortest? Maak nu een afspraak!

We zoeken samen naar een oplossing voor uw specifieke situatie.